podkładki pod myszy
akcesoria

Prawo Pracy a BHP pracy przy komputerze

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy pracowników wykonujących pracę przy komputerze to kwestia tak samo ważna, jak pomijana. Pracownicy, do których obowiązków należy obsługa komputera, albo którzy całą swoją pracę wykonują przy jego pomocy, mają zagwarantowane w Prawie Pracy pewne zwiększające bezpieczeństwo przywileje. Dotyczą one między innymi różnego rodzaju udogodnień, dzięki którym tego rodzaju praca jest mniej szkodliwa dla zdrowia.

Dodatkowe akcesoria – obowiązki pracodawcy

podkładki pod myszyKodeks Pracy i przepisy BHP mówią wyraźnie – pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi udogodnienia zmniejszające szkodliwe działanie pracy wykonywanej na danym stanowisku, ryzyko zawodowe, czy ryzyko wystąpienia chorób zawodowych, w zakresie takim, jaki jest dostępny przy obecnym stanie wiedzy i techniki. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom akcesoriów takich jak: dostosowane do potrzeb, ergonomiczne podkładki pod myszy komputerowe, lub podkładki pod nadgarstki, odpowiednio ustawione monitory i klawiatura, są one dostępne w sklepie Sferis, czy zapewniający utrzymanie podczas pracy prawidłowej pozycji fotel.

Ryzyko zawodowe osób pracujących przy komputerze

Osoby wykonujące pracę przy komputerze narażone są na ryzyko wystąpienia różnego rodzaju problemów związanych z układem kostno-szkieletowym. Praca na komputerze wymaga wykonywania dużej ilości powtarzalnych ruchów i jest pod względem szkodliwości porównywalna do pracy wykonywanej przy taśmie montażowej. Osoby operujące w pracy myszką komputerową, narażone są na RSI – jednostkę chorobową dotyczącą nadgarstków i związaną z długotrwałym wykonywaniem powtarzalnych i monotonnych ruchów. Z tego powodu pracodawcy powinni zaopatrzyć pracowników w specjalne podkładki pod myszy, które zmniejszają obciążenia, jakim podlegają stawy. Bardzo częstymi przypadłościami są również różnego rodzaju choroby kręgosłupa spowodowane długotrwałym przebywaniem w wymuszonej, nieanatomicznej pozycji. W celi zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia u pracowników ustawodawca nakłada na pracodawców obowiązek dostarczenia odpowiednich, dostosowanych do pracy przy komputerze foteli.